Straffvärde
� Som rättslig konstruktion
   
 
Författare:Holmgren Axel
Titel:Straffvärde � Som rättslig konstruktion
Utgivningsår:2021
Omfång:398 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371595
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 581 SEK exkl. moms

 

Straffvärde är ett centralt begrepp vid påföljdsbestämningen i svensk rätt. Det går inte att bestämma påföljd för ett brott utan att fastställa ett straffvärde. Straffvärdet har som regel en väsentlig betydelse för hur sträng påföljden blir. Det är inte endast domstolar som bestämmer straffvärden – även lagstiftaren medverkar till att bestämma straffvärden genom att ange straffskalor för brotten. I synnerhet på lagstiftningsnivån är straffvärde en rättslig konstruktion som präglas av en påtaglig öppenhet – det relaterar till svårfångade begrepp som skada, skuld och klandervärdhet. Mot bakgrund av straffvärdets avgörande inflytande på ingripandegraden av den straffrättsliga reaktionen är det motiverat att närmare undersöka den principiella grunden för denna konstruktion. Vad betyder det egentligen att ett brott har ett straffvärde?
 
  © 2017 Jure AB