IT-ret
   
 
Författare:Udsen Henrik
Titel:IT-ret
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:880 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000502
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:IT-rätt , Utländsk rätt

Pris: 1099 SEK exkl. moms

 

IT-ret behandler en række af de retlige problemstillinger, som den digitale teknologi giver anledning til.

Del I introducerer læseren til it-ret og teknologi.

Del II behandler immaterialretten, herunder den retlige beskyttelse af edb-programmer, databaser og andre digitale værker, brug af varemærker og søgeord på internettet og reguleringen af domænenavne.

Del III behandler databeskyttelsesretten med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Del IV behandler mellemmandsretten, med særlig fokus på netværksoperatørers, sociale mediers og andre platformes ansvar for ulovligt indhold og adgangen til at få nedlagt forbud mod mellemmænd efter reglerne i retsplejeloven.

Del V behandler en række regelsæt af relevans for e-handel, herunder markedsføring på digitale medier, digital aftaleindgåelse, køb og salg af digitale ydelser og digitale betalinger.

Del VI behandler it-kontraktretten med udgangspunkt i udvalgte centrale kontrakttyper: udviklingsaftaler, driftsaftaler og softwarelicensaftaler, herunder open source-licenser.

Henrik Udsen er professor, dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og leder af fakultetets center for informations- og innovationsret.

Kapiteloversigt

DEL I – INTRODUKTION 1

1 Introduktion til it-retten 3
2 Introduktion til teknologien 27

DEL II – IMMATERIALRET 43

3 Ophavsretlig beskyttelse af digitale værker 45
4 Retlig beskyttelse af edb-programmer
(ophavsret og patentret) 113
5 Retlig beskyttelse af databaser
(ophavsret og sui generis-ret) 175
6 Varemærker og andre kendetegn 207
7 Domænenavne 231

| Kapiteloversigt

DEL III – DATABESKYTTELSESRET 257

8 Introduktion til databeskyttelsesret 259
9 Forordningens og databeskyttelseslovens
anvendelsesområde 285
10 De grundlæggende behandlingsprincipper 309
11 Krav om behandlingsgrundlag. Hvornår må
personoplysninger behandles? 319
12 Den registreredes rettigheder 343
13 Yderligere forpligtelser for den dataansvarlige
– ansvarlighed (accountability) 369
14 Overførsel til tredjelande 393
15 Håndhævelse – tilsyn og sanktioner 413
DEL IV – MELLEMMANDSANSVAR 439

16 Mellemmandsansvar 441
DEL V – E-HANDEL 513
17 Markedsføringsret 515
18 Digital aftaleindgåelse 549
19 Den digitale ydelse 583
20 Digitale betalinger 605

Kapiteloversigt

DEL VI – IT-KONTRAKTER 631

21 Introduktion til it-kontraktretten 633
22 Udviklingsaftaler 673
23 Driftsaftaler 731
24 Softwarelicensaftaler 781

REGISTRE 821

Litteraturfortegnelse 823

Domsregister 835

Stikordsregister 839
 
  © 2017 Jure AB