Voldtægtssagen - retssystemets akilleshæl
� Teori og praksis
   
 
Författare:Søberg Tine , Baumbach Trine , Kjær Minke Linda , red.
Titel:Voldtægtssagen - retssystemets akilleshæl � Teori og praksis
Utgivningsår:2021
Omfång:520 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757445725
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 731 SEK exkl. moms

 

Voldtægt er blandt de mest alvorlige lovovertrædelser, som retsvæsenet behandler. Samtidig er det en sagskategori, som er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. Det er veldokumenteret, at retsvæsenet generelt er udfordret i forhold til håndteringen af voldtægtssager på en lang række parametre.

Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl bidrager med ny viden og refleksion over, hvordan retsvæsenet kan professionalisere behandlingen af disse komplekse sager yderligere. Antologien er den første bog i en dansk kontekst, der samler en række bidrag med fokus på retssystemets behandling af sagen, og den behandler en række forskellige emner relateret til voldtægtssagen. Dels traditionelle kriminologiske, politividenskabelige og strafferetlige temaer, såsom motiv, retsmedicin, afhøring, efterforskning og lovgrundlag, dels andre perspektiver og fænomener, som har indvirkning på håndteringen af voldtægtssagen i retsvæsenet, såsom samtykke og voldtægtsmyter. Antologien er bygget op med udgangspunkt i sagens behandling i retsvæsenet, og kapitlerne følger dermed de spor, sagen betræder på sin vej her igennem.

Antologien henvender sig til professionelle i retsvæsenet og studerende inden for politi, jura, kriminologi, retspsykologi, sociologi samt andre professioner, der kommer i kontakt med parterne i en voldtægtssag. Men antologien er også for den interesserede læser, der gerne vil vide mere om voldtægtssagens mange aspekter.


Indholdsfortegnelse

Forord

Del I. Fænomener og figurer i voldtægtssagen

Kapitel 1. Voldtægtsmyter i retssystemet af Marie Skov & Sarah van Mastrigt

Kapitel 2. Seksuelt samtykke og mulige årsager til seksuel vold af Katrine Bindesbøl Holm Johansen

Kapitel 3. Hvorfor? Perspektiver på gerningspersonens motiv i
voldtægtssagen af Linda Kjær Minke

Kapitel 4. Forurettede i voldtægtssager – med tvivlen som
følgesvend af Tine Søberg & Michael Lind

Kapitel 5. Psykiske og fysiske reaktioner under og efter et
seksuelt overgreb af Maj Hansen, Maria Hardeberg Bach & Nina Beck Hansen

Kapitel 6. Sekundær viktimisering i voldtægtssager – det andet
overgreb af Nina Beck Hansen & Maj Hansen

Del II. Efterforskning i voldtægtssager

Kapitel 7. Den retsmedicinske undersøgelse af Ole Ingemann‐Hansen

Kapitel 8. Politiets afhøring af forurettede i voldtægtssager:
Afhøringens indhold af Louise Oxenbøll & Lotte Kragh

Kapitel 9. Politiets afhøring af forurettede i voldtægtssager:
Afhøringens form og tilrettelæggelse af Lotte Kragh & Louise Oxenbøll

Kapitel 10. Afhøring af psykisk sårbare forurettede udsat for
voldtægt af Lotte Kragh

Kapitel 11. Myter om motstand: En rettslingvistisk analyse
av voldtektsutsattes forklaringer af Marit Olave Riis‐Johansen

Kapitel 12. Afhøring af sigtede – hvorfor? Principper bag politiets
afhøring af sigtede i voldtægtssager af Daniel Macintosh, Tine Søberg & Regin Eidesgaard Hviid

Kapitel 13. Afhøring af sigtede – hvordan? Praktisk anvendelse af
politiets informationssøgende afhøringsmetoder af Daniel Macintosh, Regin Eidesgaard Hviid & Tine Søberg

Kapitel 14. Hypotesestyret efterforskning i voldtægtssager af Thomas Skou Roer

Kapitel 15. Falske anmeldelser – eller vanskelige sager? af Kristina Kepinska Jakobsen

Kapitel 16. Konfliktråd i voldtægtssager – kan man det? af Maya Nyborg & Charlotte Wegener

Del III. Anklagemyndigheden og retten tager over

Kapitel 17. Voldtægt – beskyttelsesinteresser og gerningsindhold af Mathilde Worch Jensen & Trine Baumbach

Kapitel 18. Anklagemyndighedens behandling af voldtægtssager af Gyrithe Trautner Ulrich

Kapitel 19. Bistandsadvokatens rolle af Helle Hald

Kapitel 20. Forsvarsadvokatens rolle i voldtægtssager af Sysette Vinding Kruse

Kapitel 21. Voldtægtssagen i retten – de bevismæssige
udfordringer i kontaktvoldtægtssager af Katja Høegh

Om forfatterne

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB