BRÅ rapport 2021:8 Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder
� En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder
   
 
Titel:BRÅ rapport 2021:8 Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder � En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder
Utgivningsår:2021
Omfång:132 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599476
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2021:8
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 244 SEK exkl. moms

 

I denna rapport studeras trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder i Sverige i jämförelse med motsvarande uppgifter från andra länder i Europa. Rapporten omfattar även jämförelser av dödligt våld mot kvinnor respektive mot män samt mellan olika åldersgrupper.

Efter en längre period med en minskande trend började det dödliga skjutvapenvåldet öka vid mitten av 00-talet i Sverige, och har fortsatt så sedan dess. Från och med 2013 tilltog ökningen och återspeglas då även i det dödliga våldet generellt. I många andra länder i Europa har det dödliga våldet, både generellt och med skjutvapen, fortsatt att minska. I denna studie jämförs den senaste svenska utvecklingen med nivåer och trender i dödligt våld i 22 andra länder i Europa, med fokus på perioden efter millennieskiftet.
 
  © 2017 Jure AB