Brottsbalken Del I (1-12 kap.)
� En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
   
 
Författare:Johansson Stefan , Träskman Per Ole , Wennberg Suzanne , Trost Hedvig
Titel:Brottsbalken Del I (1-12 kap.) � En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:854 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024699
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 742 SEK exkl. moms

 

Denna bok är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.

I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2021 beaktats.


Stefan Johansson är justitieråd i Högsta domstolen. Hedvig Trost är hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt. Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet.
 
  © 2017 Jure AB