Marknadsinformation och marknadsmissbruk (NY TITEL)
   
 
Författare:Stattin Daniel , Broneus Sandra
Titel:Marknadsinformation och marknadsmissbruk (NY TITEL)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022961
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

Preliminärt pris: 595 SEK exkl. moms

 

Korrekt information i rätt tid är ett nödvändigt villkor för att aktiemarknaden ska fungera. Om aktiemarknadens aktörer får tillförlitlig information i tid har de förutsättningar att prissätta olika värdepapper. Lika viktigt är att information inte missbrukas så att prisbildningen blir felaktig. Med avstamp i denna problematik behandlar författarna bland annat följande frågor:

• Vad är insiderinformation?
• Vilka regler gäller för offentliggörande och uppskjutet offentliggörande av insiderinformation?
• Hur ska läckor hanteras?
• När har någon gjort sig skyldig till insiderbrott eller obehörigt röjande?
• Vad är marknadsmanipulation?
• Hur är systemet med administrativa och straffrättsliga sanktioner utformat?

I boken redogörs för det juridiska regelverket på området, med tonvikt på marknadsmissbruksförordningen, marknadsmissbrukslagen och kompletteringslagen.
 
  © 2017 Jure AB