RehabAnsvar
� Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:RehabAnsvar � Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:85 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121400
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

REHABANSVAR beskriver på ett lättfattligt sätt samspelet mellan de tre lagar – socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen – vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den reviderade 9:e utgåvan av RehabAnsvar är uppdaterad med senaste lagändringar som t.ex. de nya generösare regler efter dag 180 i rehabiliteringskedjan som infördes den 15 mars 2021, den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket Arbetsanpassning (AFS 2020:5) samt med nya rättsfall.

REHABANSVAR är främst tänkt som en vägledning om rättsläget för personalhandläggare och rehabiliteringsansvariga i företag, myndigheter och förvaltningar samt för fackliga förtroendemän och skyddsombud som arbetar med rehabilitering.

REHABANSVAR svarar bland annat på frågor om:
• Vad innebär rehabiliteringsansvaret?
• Var går gränsen för arbetsgivarens ansvar?
• Vilket ansvar har arbetstagaren?
• Vad betyder rehabiliteringsansvaret för anställningsskyddet enligt LAS?

Kortreferat av ett 70-tal AD-domar där tvister om rehabiliteringsansvaret har prövats. Aktuella lagtexter per den 1 oktober 2021 i bilaga. Boken, som är på 85 sidor, lämpar sig väl som referenslitteratur för utbildningar/konferenser i rehabiliteringsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB