Korruption
   
 
Författare:Cars Thorsten
Titel:Korruption
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:41 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:917678505X
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas bl.a. följande frågor: Oskyldig uppmuntran eller otillbörlig belöning? Vänskapsgåva eller straffbar muta? Seriös studieresa eller straffbar korruption? Korrekta säljfrämjande åtgärder eller korruptiv marknadsföring och straffbar bestickning? Vem är straffbar och när inträder straffansvaret? Vilka är påföljderna? Vad betyder chefens samtycke? Är muta skattepliktig för mottagaren och avdragsgill i givarens deklaration? Vad gäller om korruption i internationella sammanhang? Vågar jag ta emot en present av en utländsk kund?
 
  © 2017 Jure AB