Monopolbedömning
� Monopolbedömning : en studie av den amerikanska monopolbedömningen med EU:s konkurrensrätt som referens/ Kvalitativa aspekter under konkurrensbegränsningskriteriet i artikel 85(1) EG
   
 
Författare:Ridderbjelke Johan , Larsén Magnus
Titel:Monopolbedömning � Monopolbedömning : en studie av den amerikanska monopolbedömningen med EU:s konkurrensrätt som referens/ Kvalitativa aspekter under konkurrensbegränsningskriteriet i artikel 85(1) EG
Utgivningsår:1995
Omfång:135 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984237
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 37
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB