Praktisk beskattningsrätt
� Lärobok i inkomstbeskattning 2022
   
 
Författare:Eriksson Asbjörn , Gyland Christina , Jakobsson Olof
Titel:Praktisk beskattningsrätt � Lärobok i inkomstbeskattning 2022
Utgivningsår:2022
Omfång:594 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144155371
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 513 SEK exkl. moms

 

Praktisk beskattningsrätt 2022 är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta komplicerade reglerna inom beskattningsrätt. Ett stort antal exempel underlättar förståelsen.

Bokens karaktär gör den lämplig som en introduktion i ämnet och den passar därmed som kurslitteratur på grundläggande kurser vid universitet, högskolor och gymnasieskolor. Boken kan även vara användbar för praktiker, exempelvis medarbetare på banker, försäkringsbolag, samt redovisnings- och revisionsbyråer.

Boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget januari 2022.

Läroboken kompletteras av Övningsbok i beskattning samt Lösningar till övningsbok i beskattning.

Tillhörande övnings- och lösningsbok utkommer i en ny upplaga vid månadsskifte januari/februari 2022.
 
  © 2017 Jure AB