Inkomstskattelagen
� En kommentar. Del I och del II
   
 
Författare:Andersson Mari , Dahlberg Mattias , Saldén Enérus Anita , Tivéus Ulf
Titel:Inkomstskattelagen � En kommentar. Del I och del II
Anmärkning:Utkommer preliminärt i april 2022. Två volymer. Utkommer en gång per år. Stående order tecknas automatiskt på ny upplaga. Om stående order EJ önskas, vänligen meddela Jure på beställningen, eller ring tel 08-6620080.
Upplaga:22 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025634
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 2506 SEK exkl. moms

 

Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.

I denna tjugoandra upplaga ingår och kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under år 2021. Bland nyheterna kan nämnas följande:

- Nya skatteregler för förmånscyklar

- Utvidgade regler om lättnader i beskattningen av personaloptioner

- Utvidgade regler om avdrag för ökade utgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort

- Hybrida missmatchningar avseende handelsbolag

- Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

- Beräkning av bilförmån justeras

- Höjt jobbskatteavdrag

- Förstärkt skattereduktion
 
  © 2017 Jure AB