Skattelagboken 2022
� Med referenser till samtliga skatteförfattningar
   
 
Författare:Hiort af Ornäs Leijon Lena , Kristoffersson Eleonor
Titel:Skattelagboken 2022 � Med referenser till samtliga skatteförfattningar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:340 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371786
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Skattelagboken 2022 innehåller nedanstående skatteförfattningar i fulltext

- Inkomstskattelagen

- Skatteflyktslagen

- Socialavgiftslagen

- Mervärdesskattelagen

- Spelskattelagen

- Vägtrafikskattelagen

- Kupongskattelagen

- Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

- Skatteförfarandelagen

Dessutom innehåller skattelagboken en tematisk förteckning med referenser till övriga skattelagar och andra regler, såsom förordningar och internationella rättsakter inom samtliga delar av skattesystemet.

Skattelagboken lämpar sig för alla som vill ha de större skattelagarna som används ofta i bokform, men som snabbt och enkelt söker upp de mindre lagarna på webben. Den utgör tillsammans med Skattesystemet. Lärobok och Skattesystemet. Övningsbok ett komplett läromedel i skatterätt.
 
  © 2017 Jure AB