Kriminalpolitik
� Brott & straff i Sverige sedan 1965
   
 
Författare:Tham Henrik
Titel:Kriminalpolitik � Brott & straff i Sverige sedan 1965
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:218 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026631
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 371 SEK exkl. moms

 

I Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965 presenteras kriminalpolitikens förändring i förhållande till brottslighetens utveckling. Även om gängrelaterade skjutningar dominerar debatten sedan mitten av 2010-talet, har i ett lite längre perspektiv brottsökningen planat ut, våldsbrotten inte ökat och ungas brottslighet minskat.

Kriminalpolitiken har under samma tid påtagligt ändrat karaktär. Den utmärks alltmer av politisering, skärpta straff och en känslomässig snarare än en rationell hållning. Strafflagstiftningens expansion har varit historiskt exceptionell med tre brottstyper i fokus: narkotika, våld och organiserad brottslighet.

I denna andra upplaga har utvecklingen uppdaterats vad gäller såväl tabeller och diagram som den kriminalpolitiska utvecklingen. Boken har reviderats avsevärt. Analysen lägger nu särskild vikt vid högerpopulismens framträdande och vid välfärdsstatens logik för att förstå utvecklingen mot kraven på alltmer straff, polis och fängelse.

Boken riktar sig främst till högskolan. Den är dock också av stort värde för alla som vill sätta sig in i en fråga som kommit att bli en av de mest centrala i samhällsdebatten.
 
  © 2017 Jure AB