Lösningar till övningsbok i beskattning
� Beskattning 2022
   
 
Författare:Eriksson Asbjörn , Gyland Christina , Jakobsson Olof
Titel:Lösningar till övningsbok i beskattning � Beskattning 2022
Upplaga:42 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:142 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144155364
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa båda böcker är att de skall vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. De kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt.

Boken är i första hand skriven för universitetens grundkurser i skatterätt. Den är dock användbar även i andra utbildningssammanhang, som till exempel vid yrkeshögskolor och för internutbildningar vid banker, försäkringsbolag samt redo­visnings- och revisionsbyråer. Boken kan också med fördel användas vid självstudier i ämnet.
 
  © 2017 Jure AB