Lönehandboken
   
 
Författare:Forsberg Anna , Sundin Anna
Titel:Lönehandboken
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:371 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176952597
Ämnesord:Arbetsrätt , Ekonomi

Pris: 481 SEK exkl. moms

 

LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel.

I boken hittar du väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration. Du får vägledning i allt från hur en viss förmån bör hanteras till hur du ska redovisa personalkostnader i bokslutet.

Det heltäckande innehållet och den praktiskt inriktade framställningen gör boken till ett perfekt arbetsredskap för alla löne- och personaladministratörer.

Nytt i upplaga 15

Den nya upplagan innehåller nyheter om bland annat:

Korttidsarbete, gåvor och växastöd

Bilförmån

Friskvård

Tjänsteställe

Familjevecka

Personaluthyrning

Nystartsjobb

I övrigt är boken uppdaterad med sifferuppgifter, procentsatser och faktauppgifter som gäller från 2022.

Löneberäkning

Ledigheter och annan frånvaro

Skatteavdrag

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Förmåner

Kollektivavtal och individuella anställningsavtal

Personalposter i löpande bokföring

Förskott och kostnadsersättningar

Löneuppgifter till FORA och Alecta

Kontrolluppgifter

Semester

Sjuklön och karensavdrag

Övertid och obekväm arbetstid

Vinstdelning och tantiem

Studerande, praktikanter, vikarier och annan extrapersonal

Traktamenten och tjänsteresor

Utlandsarbete och utländska anställda
 
  © 2017 Jure AB