Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2021-22 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2021-22 Nr 3
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2022
Omfång:240 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT212203
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2021/22:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 240 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 3 2021/22

Artikel

s. 561 Konkursförvaltarens nyttomaximering – finns det en röd tråd mellan teori och praktisk tillämpning av 7 kap. 8 § 1 st. konkurslagen?
Karl Björlin och Oskar Torstensson

s. 574 Den gränslöse professorns dilemma: när, var och hur ska skatten betalas?
Katia Cejie

s. 592 Hur förhåller sig civilrättsliga avtalstolkningsregler till offentligrättsliga upphandlingsavtal? Frågan om ramavtals exklusivitet
Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz och Robert Moldén

s. 606 Hyressättningens problem
Håkan Julius och Jori Munukka

s. 610 Avtalsfrihet och hyressättning
Erika P Björkdahl

s. 628 Marknadshyra vid villkorsändring i ett system med brister?
Richard Hager

s. 647 Bruksvärdesystemet och skyddet för äganderätten
Tore Ljungkvist

Rättsfall

s. 666 Lojalitet och egenintresse inom avtalsrätten – några reflektioner med anledning av ”Omsättningsmålet”
Niklas Arvidsson

s. 674 Unionsrättsligt grundad talerätt i svensk domstol
Ulf Bernitz

s. 686 Barnkonventionens tillämpning vid utmätning av bostadsfastighet
Nils-Bertil Morgell

s. 692 Hävning krävs trots svävarvillkor. Kommunens hävningsförklaring
Jori Munukka

Skiljedomsrätt

s. 716 Skiljedom om de avtalsrättsliga verkningarna av ett konkurrensrättsligt förbud som sedermera upphävts vid domstolsprövning
Lars Edlund

s. 720 Något om verkställighet och internt partsansvar avseende skiljekostnader
Stefan Lindskog

s. 734 Några processuella frågor rörande skiljedomsmässighet m.m. vid tvister om aktieägaravtal
Finn Madsen

Recension

s. 764 Helene Andersson och Jaan Paju (red.) Ulf 85 – Då och nu; om avhandlingars beständighet, Jure Förlag 2021, 184 s.
Per Jonas Nordell

s. 768 Amelia Krzymowska, Servitut. En civil- och offentligrättslig bruksrätt (ak. avh.), Jure Förlag 2020, 421 s.
Jori Munukka

s. 775 Svante Nordin, Tanke och dröm, Svensk idéhistoria från 1900, Timbro förlag 2021, 447 s.
Claes Sandgren

s. 778 Daniel Stattin, Aktiebolagets funktion, Iustus 2021, 474 s.
Torsten Sandström

Debatt
s. 783 Den svenska modellen i en ny era
Petra Herzfeld Olsson
 
  © 2017 Jure AB