Produktansvaret
� En översikt
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Ullman Harald
Titel:Produktansvaret � En översikt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:134 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371915
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 222 SEK exkl. moms

 

Den så kallade produktansvarslagen föreskriver ett strängare ansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skadeståndslagen – ansvaret är på många punkter strikt.

Denna bok ger en översikt av reglerna om produktansvar, d.v.s. ansvar för sådan skada som levererad vara orsakar på en person eller annan egendom än den levererade. En översikt görs även av ansvarsregler i kommersiella standardavtal, av försäkringslösningar av olika slag samt av lagstiftningen rörande produktsäkerhet.
 
  © 2017 Jure AB