Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Holm Anders , Johansson Svante O. , Behrendt Jonsson Britta , Nydrén Birger , Radetzki Marcus , van der Sluijs Jessika , Ullman Harald
Titel:Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor
Utgivningsår:2022
Omfång:254 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238749
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Denna antologi ingår i en serie antologier som publicerats av Nätverket för skadestånds- och försäkringsrättslig forskning. De föregående antologierna är:
Uppsatser om försäkringsavtalslagen (2009),
Uppsatser om skadeståndsrätt och ansvarsförsäkring (2012),
Uppsatser om försäkringsvillkor (2015) och
Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer (2018).

Uppsatserna i denna femte antologi är författade av Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd och professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Anders Holm, jur.dr. och universitetslektor vid Linköpings universitet, Svante O. Johansson, justitieråd och f.d. professor i sjörätt och annan transporträtt, Britta Behrendt Jonsson, jur.dr. och universitetslektor vid Linköpings universitet, Birger Nydrén, f.d. chefsjurist i Trygg-Hansa respektive Zürich Plc, Marcus Radetzki, professor i civilrätt, Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet och Harald Ullman, gästprofessor i försäkringsrätt vid Linköpings universitet.

Innehåll:

- Om miljöundantag i ansvarsförsäkringen
Bertil Bengtsson

- Force majeure, terrorism och försäkringsvillkor
Anders Holm

- Dolda handlingsklausuler
Svante O. Johansson

- Personrelaterade undantag i svenska och tyska ansvarsförsäkringar
Britta Behrendt Jonsson

- Försäkringstagarens upplysningsplikt vid företagsförsäkring
Birger Nydrén

- Vad krävs för att ansvarsbegränsande försäkringsvillkor ska kunna göras gällande?
Marcus Radetzki

- Hur slår villkor om anmälan av ersättningsanspråk mot den skadelidandes direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring?
Jessika van der Sluijs

- Försäkringsskydd vid skada genom extremväder
Harald Ullman
 
  © 2017 Jure AB