En introduktion till förvaltningsrätten
   
 
Författare:Warnling Conradson Wiweka
Titel:En introduktion till förvaltningsrätten
Anmärkning:
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:162 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025788
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

EN INTRODUKTION TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas.

Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt eget överklagande av ett beslut hos Förvaltningsrätten får på så sätt enklare att hantera de frågor som kan uppkomma.

Den som kommer i konflikt med en myndighet i samband med en vägrad förmån, beslut om sanktioner eller ett återkallat tillstånd får reda på vilka krav som kan ställas ifråga om insyn, motivering, muntliga inslag, etc. Det sagda gäller lika om den som berörs är en enskild person eller ett företag. Omvänt gäller att tjänstemän vid olika myndigheter – vilka finns i hundratal inom många olika områden (polisen, Finansinspektionen, Skolverket, Tekniska högskolan, byggnadsnämnden i en kommun, etc.) – får ett rättsligt perspektiv på sin verksamhet.

EN INTRODUKTION TILL FÖVALTNINGSRÄTTEN presenterar:

- förvaltningsförfarandets utformning,

- metoden att avgöra om förvaltningslagen ska tillämpas,

- olika möjligheter till förnyad prövning av beslut, m.m. I och med europeiseringen av svensk rätt – och medlemskapet i EU – har ett allt större fokus kommit att läggas vid just förvaltningsrätt liksom vid de ökade kraven på domstolsprövning av förvaltningsbeslut.

EN INTRODUKTION TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN är avsedd att tillämpas som en grundläggande orientering på juristutbildningens (vid Stockholms universitet) första termin men har fått en mycket större användning än så. Den har fått omdömet att vara begriplig och nyttig även om läsaren inte har ambitionen att bli jurist.
 
  © 2017 Jure AB