Brå Rapport 2022:3 Köp av sexuella tjänster
� En uppföljning av lagens tillämpning
   
 
Titel:Brå Rapport 2022:3 Köp av sexuella tjänster � En uppföljning av lagens tillämpning
Anmärkning:Kontakta oss på order@jure.se eller 08-6620080 för att teckna stående order på denna produkt.
Utgivningsår:2022
Omfång:144 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599599
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2022:3
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

Köp av sexuella tjänster blev förbjudet i Sverige 1999. Sedan dess har antalet anmälda sexköpsbrott ökat gradvis, med en särskilt kraftig ökning de senaste två åren. Antalet anmälningar återspeglar dock i första hand polisens arbetssätt och prioriteringar, snarare än en faktisk ökning i antalet brottshändelser. I rapporten redogör Brå för hur rättsväsendet tillämpar förbudet mot köp av sexuell tjänst.

Utifrån bland annat:

- intervjuer,
- förundersökningsmaterial och
- domar

analyseras rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom. I rapporten beskrivs även de anmälda brottens karaktär, samt samverkan mellan polis och socialtjänst. Därutöver redovisas en särskild analys av vad det skulle innebära om säljare av sexuella handlingar rutinmässigt sågs som målsägande.
 
  © 2017 Jure AB