Speciell fastighetsrätt
� Miljöbalken
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Speciell fastighetsrätt � Miljöbalken
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:305 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372127
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

I denna lärobok behandlas huvuddragen i den speciella fastighetsrätten. Nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning berörs. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten.

Framställningen är närmast avsedd för jurist- och ekonomutbildningen men också för andra som vill ha en överblick av dessa aktuella frågor.
 
  © 2017 Jure AB