Arbetslagstiftning
� Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2022
   
 
Författare:del Sante Naiti , Rasmussen Maria
Titel:Arbetslagstiftning � Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2022
Upplaga:49 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:755 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025931
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 584 SEK exkl. moms

 

Detta är en reviderad utgåva av boken Arbetslagstiftning, vilken är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.

I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. samt ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen medtagits.
 
  © 2017 Jure AB