Det svenska tillståndet
� En antologi om brottsutvecklingen i Sverige
   
 
Författare:Rostami Amir , Sarnecki Jerzy , red.
Titel:Det svenska tillståndet � En antologi om brottsutvecklingen i Sverige
Utgivningsår:2022
Omfång:472 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144153131
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 437 SEK exkl. moms

 

Frågor om brottslighet i Sverige är högaktuella i den svenska debatten och uppmärksammas även internationellt. I Norge och Danmark har begreppet det svenska tillståndet använts om Sverige som ett avskräckande exempel.

I denna antologi samlas 22 forskare inom bland annat kriminologi, medicin, terrorforskning, medievetenskap, historia och stats­veten­skap och ger sin bild av brottslighetens utveckling i Sverige, med särskilt fokus på våldsbrottslighet. Tillsammans ger de en bredare beskrivning av brottsproblematiken än den som vanligen förekommer i medierna och i den politiska debatten. Boken beskriver det dödliga skjutvapen­våldet och organiserad brottslighet men också andra former av brott, såsom våld i nära relationer, rån, sexuellt våld, våldsbejakande extremism, terrorism och ekonomisk brottslighet. En viktig aspekt är brottslighetens utveckling över tid – vilka typer av brott har ökat och vilka har inte?

Boken bygger på både existerande och helt ny forskning. Den vänder sig till högskolestuderande inom samhällsvetenskapliga ämnen men även till politiker, journalister och, inte minst, den breda allmänheten.
 
  © 2017 Jure AB