Brottsligheten och samhället
   
 
Författare:Sarnecki Jerzy , Carlsson Christoffer
Titel:Brottsligheten och samhället
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:314 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144156699
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 322 SEK exkl. moms

 

Vad orsakar brott? Hur studerar man brottslighet? Hur reagerar samhället på brott? Detta är några av kriminologins mest centrala frågeställningar och fokus för denna kortfattade introduktion till kriminologi. Boken ger en översikt över de viktigaste kriminologiska teorierna om orsaker till brottslighet och om åtgärder mot brott, samt en genomgång av de metoder som används när man inom forskningen mäter brottslighetens omfattning och karaktär.

Det kriminologiska ämnet är ständigt i rörelse. I linje med vetenskaplig logik görs nya kriminologiska fynd och omtolkningar av äldre kunskaper, både empiriska och teoretiska. Det har lett till att denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad.

Brottsligheten och samhället är i huvudsak en förkortad version av författarnas mer omfattande Introduktion till kriminologi volym I och II, men innehåller även nyskrivet material. Boken lämpar sig för kurser där kriminologi behandlas, exempelvis på juristprogrammens kurser i straffrätt, men också för introducerande kurser i kriminologi.
 
  © 2017 Jure AB