Från spår till bevis
� Kriminalteknik för poliser i yttre tjänst
   
 
Författare:Schneider Jacobsson Anna , Svensson Bo
Titel:Från spår till bevis � Kriminalteknik för poliser i yttre tjänst
Utgivningsår:2022
Omfång:272 sid.
Förlag:Gleerups
ISBN:9789151108728
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi , Processrätt

Pris: 428 SEK exkl. moms

 

Den här boken tar dig med på en kriminalteknisk resa som sträcker sig från brottsplats till domstol. Var börjar man och hur kan man som polis i yttre tjänst praktiskt gå tillväga för att tillvarata viktiga spår? Genom forensisk medvetenhet och tidig bevissäkring bidrar den undersökande polisen till en framgångsrik utredning.

Från spår till bevis – kriminalteknik för poliser i yttre tjänst ger blivande och yrkesverksamma poliser en grundläggande kunskaper i praktisk spårsäkring, analys och metodik gällande teknisk bevisning.

Boken beskriver bland annat hur en brottsplatsundersökning kan gå till och vilka spår en polis i yttre tjänst kan säkra på en plats eller på en person. Här beskrivs också generella kriminaltekniska åtgärder vid mängdbrott och grova brott. I boken ges förslag på arbetsmetoder, dokumentation, hantering av spår och beslag samt åtgärder vid dödsfall.

Anna Schneider Jacobsson är verksam som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Hon började arbeta som polis 2008 och som kriminaltekniker 2011. Sedan 2017 har Anna utbildat polisstudenter, civila brottsutredare och militärpolisen.

Bo Svensson har arbetat som polis sedan 1978 och som kriminaltekniker 1998–2009. Därefter arbetade han som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan 2019 undervisar han på konsultbasis och föreläser bland annat för elever i gymnasieskolor, polisstudenter, civila brottsutredare, militärpolisen och förundersökningsledare.
 
  © 2017 Jure AB