Vägar till ett säkrare och tryggare Sverige
� 15 år men Stiftelsen Tryggare Sverige
   
 
Författare:Lindgren Magnus
Titel:Vägar till ett säkrare och tryggare Sverige � 15 år men Stiftelsen Tryggare Sverige
Utgivningsår:2022
Omfång:170 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238886
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 252 SEK exkl. moms

 

Skjutningar, sprängningar, bilbränder och öppen narkotikahandel har för många människor blivit en del av vardagen i Sverige. Brottsligheten påverkar inte bara de direkt utsatta och deras nära och kära. Hela samhället berörs genom den rädsla och otrygghet som brottsligheten sprider. Den styr allt från var människor väljer att bosätta sig, var företag etablerar sin verksamhet och hur olika investeringsbeslut fattas till hur personer lever sina liv och rör sig i vardagen.

Hur har vi hamnat i denna situation och vilka åtgärder krävs egentligen för att återställa lag och ordning?

Under de gångna 15 åren har den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige försökt att beskriva vägarna till ett säkrare och tryggare Sverige. I denna rapport ger vi en samlad bild av situationen, bristerna och lösningarna för att vända den negativa utvecklingen.

Åtgärderna handlar bland annat om att säkerställa att det finns en operativ polis- och åklagarorganisation på plats i de särskilt utsatta områdena för att bygga tillit och legitimitet och ytterst kunna ta tillbaka dessa områden från de kriminella. Andra åtgärder handlar om att det måste råda ordning och reda i våra skolor med nolltolerans för våld och hot. Vidare måste alla som drabbas av brott få hjälp, stöd och skydd.
Sverige står idag inför den största kriminalpolitiska utmaningen någonsin. För att vända utvecklingen krävs ny förståelse och ett nytt ledarskap, men framför allt behöver politiker och tjänstemän uppvisa mod och vilja att vidta nödvändiga åtgärder.
 
  © 2017 Jure AB