Förutsättningsläran
� allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund av okända eller oförutsedda omständigheter
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Förutsättningsläran � allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund av okända eller oförutsedda omständigheter
Utgivningsår:1989
Omfång:619 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176781321
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 23
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

När är det möjligt att slippa ifrån en rättshandling (t.ex. ett avtal), därför att den på grund av okända eller oförutsedda omständigheter blivit mindre förmånlig än avsett?

Avtalslagens ogiltighetsregler ger inget uttömmande svar på den frågan. Boken innehåller en systematisk och klargörande framställning rörande den rättsliga behandlingen av dessa problem för oreglerade fall (den s.k. förutsättningsläran). Vilken metod skall användas? Vilka regler gäller inom förutsättningsläran? Hur förhåller sig denna till avtalstolkning, ogiltighetsregler (bl.a. 36 § avtalslagen) och andra etablerade rättsregler för liknande situationer?

Några huvudfrågor är följande: Måste förutsättningen ha varit väsentlig för den rättshandlande? Skall förutsättningen och dess väsentlighet ha varit synbara för rättshandlingens mottagare? Måste den rättshandlande ha varit i god tro? Kan han frånträda rättshandlingen om han, t.ex. på grund av uppgifter som rättshandlingens mottagare lämnat, haft fog för förutsättningen? Vilken betydelse har det att förutsättningen varit gemensam för parterna? Kan rättshandlingen frånträdas om dess mottagare varit i ond tro om misstaget eller om denne i efterhand orsakat att förutsättningen slagit fel?

Huvudlinjerna dras upp i anslutning till relevanta lagregler och prejudikat. Ett omfattande rättsfallsmaterial refereras och analyseras. Även frågor av betydelse för tolkning av lagregler tas upp; bl.a. väsentlighetskravet för hävning vid kontraktsbrott samt felbegreppet.
 
  © 2017 Jure AB