Vitesklausuler (NY TITEL)
� En handbok
   
 
Författare:Dryselius David
Titel:Vitesklausuler (NY TITEL) � En handbok
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under mars 2023.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026044
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt

Preliminärt pris: 605 SEK exkl. moms

 

Vitesklausuler eller avtalsviten förekommer sedan en mycket lång tid tillbaka i en mängd olika avtalstyper. Vitesklausulerna har redan från början fyllt liknande funktioner och syften som de gör i dag. Trots att de är vanliga och praktiska klausuler finns det väldigt lite skrivet kring hur de kan användas, vilka fördelar de har och vilka problem som kan uppstå i relation till dispositiva rättsregler.

Vitesklausuler är en handbok som utgår från tingsrättsdomar och undersöker hur parter och domstolar ser på viten. Boken visar de återkommande problem som finns kring vitesklausuler. Tanken är att den ska göra parterna och domstolen medvetna om problemen med klausulen och hur de kan undvikas. Detta görs främst genom att jämföra de vitesklausuler som finns i rättsfallen med olika modellklausuler.

Vitesklausulser vänder sig i första hand till praktiskt verksamma jurister som arbetar med avtalstyper som innehåller vitesklausuler.
 
  © 2017 Jure AB