Sveriges Rikes Lag 2023 klotband
� gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2023
   
 
Titel:Sveriges Rikes Lag 2023 klotband � gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2023
Anmärkning:När du köper Sveriges Rikes Lag 2023 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla. Den utges även i skinnband. Mängdrabatter vid köp av två eller fler exemplar.
Upplaga:144 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026211
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 1259 SEK exkl. moms

 

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2023.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.

Lagboksappen 2023 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2023 till och med januari 2024.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2023

Bland nya lagar som tagits in i lagboken kan nämnas följande:

- En ny konsumentköplag (2022:260) som innebär en modernisering av konsumenträtten vid köp av lösa saker och vid avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster.

- Den nya lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Lagen motsvarar i stora delar den tidigare lagen i samma ämne med de ändringar och tillägg som föranletts av direktivet.

- Genom lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen får brottsbekämpande myndigheter utökad åtkomst till finansiell information genom konto- och värdefackssystemet.

- Terroristbrottslagen (2022:666) ersätter tidigare lagar som reglerade brott kopplade till terrorism. Uppräkningen av vilka brottsliga gärningar som kan bedömas som terroristbrott har tagits bort och i stället ska alla svenska uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott under vissa förutsättningar kunna vara terroristbrott.

- Viktiga ändringar har gjorts i bl.a. folkbokföringslagen (1991:489), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och radio- och TV-lagen (2010:696).
 
  © 2017 Jure AB