Inkomstskatt del 1
� En lärobok i skatterätt
   
 
Författare:Melz Peter , Silfverberg Christer , Simon Almendal Teresa , Persson Österman Roger
Titel:Inkomstskatt del 1 � En lärobok i skatterätt
Upplaga:19 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:398 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144160269
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 604 SEK exkl. moms

 

Inkomstskatt Del 1 och 2 behandlar inkomstbeskattningen av privat­personer och företag. I böckerna beskrivs strukturen och principerna vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel.

Inkomstskatt Del 1 ger bland annat en bild av inkomstbeskattningens funktion och utformning samt behandlar inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Vidare presenteras huvudlinjerna i företags­beskattningen.

Inkomstskatt lämpar sig för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen. Tack vare god struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner kan böckerna också användas i den praktiska yrkesutövningen och som kurslitteratur för vidareutbildningar.

I böckerna beaktas publicerat material till och med den 15 november 2022.
 
  © 2017 Jure AB