Skattelagstiftning 23:1
� Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2023
   
 
Författare:Rabe Gunnar
Titel:Skattelagstiftning 23:1 � Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2023
Upplaga:66 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:1127 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028079
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi , EU-rätt

Pris: 553 SEK exkl. moms

 

I Skattelagstiftning 23:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning, såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975.
 
  © 2017 Jure AB