Skattelagboken 2023
� Med referenser till samtliga skatteförfattningar
   
 
Författare:Hiort af Ornäs Leijon Lena , Kristoffersson Eleonor
Titel:Skattelagboken 2023 � Med referenser till samtliga skatteförfattningar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:349 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372196
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 378 SEK exkl. moms

 

En modern skattelagbok

Skattelagboken är anpassad efter det digitala informationssamhället. De mer omfattande författningarna, och de lagar som används mest frekvent, är tryckta i fulltext i boken. Resten finns listade i en tematisk förteckning med referenser till alla skattelagar, förordningar och internationella rättsakter inom samtliga delar av skattesystemet.

Skattelagboken 2023 innehåller nedanstående skatteförfattningar i fulltext:

- Inkomstskattelagen

- Lagen mot skatteflykt

- Socialavgiftslagen

- Mervärdesskattelagen

- Lagen om skatt på spel

- Vägtrafikskattelagen

- Kupongskattelagen,

- Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

- Skatteförfarandelagen

Skattelagboken lämpar sig för alla som vill ha de större skattelagarna som används ofta i bokform, men som snabbt och enkelt söker upp de mindre lagarna på webben. Den utgör tillsammans med Skattesystemet. Lärobok och Skattesystemet. Övningsbok ett komplett läromedel i skatterätt.
 
  © 2017 Jure AB