Ds 2023:2 Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat
   
 
Titel:Ds 2023:2 Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat
Utgivningsår:2023
Omfång:70 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505441
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2023:2
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till åtgärder för att i svensk rätt genomföra vissa delar av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151 av den 19 juni 2019 om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt. De bestämmelser i direktivet som behandlas i promemorian innebär att medlemsstaterna ska införa regler om diskvalificering av styrelseledamöter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
 
  © 2017 Jure AB