Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Ullman Harald , Unger Sven
Titel:Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:192 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239210
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i.

Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advokatens ansvar för rådgivning, ansvarsbegränsningar samt försäkringsmöjligheter.

Boken innehåller bl.a. en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. I denna kan läsaren finna rättsfall sorterade under olika rubriker som ”Reklamation och preskription”, ”Hopp i kontraktskedjan” osv.

I denna fjärde upplaga har beaktats rättsutvecklingen sedan förra upplagan, och den systematiska rättsfallsförteckningen har kompletterats. Vissa avsnitt i boken har utvidgats.

BERTIL BENGTSSON har varit professor i civilrätt och justitieråd, och är nu verksam som professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Han har tidigare utgett flera böcker om skadeståndsfrågor.

HARALD ULLMAN är sedan 2003 gästprofessor i affärsrätt, särskilt försäkringsrätt. Han har varit försäkringsjurist i 35 år. Han har utgett böckerna ”Försäkring och ansvarsfördelning” och ”Entreprenadförsäkring”.

SVEN UNGER var advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå fram till sin bortgång i januari 2023. Han var verksam som advokat inom området affärsjuridik i drygt 40 år. Han har utgett en rad böcker i spridda ämnen, bl.a. ”Det uppochnedvända timglaset”, ”Bolagsstämma i praktiken. En teoribok” och ”Ord i bild – en bok om bildspråk”.
 
  © 2017 Jure AB