SOU 1999:140 Ett nytt resegarantisystem
   
 
Titel:SOU 1999:140 Ett nytt resegarantisystem
Anmärkning:Prop. 2001/02:138
Utgivningsår:1999
Omfång:236 sid.
Förlag:Fakta Infodirekt
ISBN:9176107922
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Resegarantilagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1999:140
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att en ny resegarantilag skall ersätta den nu gällande lagen från 1972. Till skillnad från de regler som nu gäller skall rätt till ersättning ur resegarantin enbart komma i fråga när en resa ställs in p.g.a. insolvens.
 
  © 2017 Jure AB