Lösningar till övningsbok i beskattning
� Beskattningen 2024
   
 
Författare:Behmer Håkan , Gyland Christina , Jakobsson Olof
Titel:Lösningar till övningsbok i beskattning � Beskattningen 2024
Upplaga:44 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:178 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144180175
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa båda böcker är att de ska vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. De kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt.

Boken är i första hand skriven för universitetens grundkurser i beskattningsrätt. Den är dock användbar även i andra utbildningssammanhang, som till exempel vid yrkeshögskolor och för internutbildningar vid banker, försäkringsbolag samt redovisnings- och revisionsbyråer. Boken kan också med fördel användas vid självstudier i ämnet.
 
  © 2017 Jure AB