Övningsbok i beskattning
� Beskattningen 2024
   
 
Författare:Behmer Håkan , Gyland Christina , Jakobsson Olof
Titel:Övningsbok i beskattning � Beskattningen 2024
Upplaga:48 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:160 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144180151
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt.

Boken är i första hand skriven för universitetens grundkurser i beskattningsrätt. Den är dock användbar även i andra utbildningssammanhang, som till exempel vid yrkeshögskolor och för internutbildningar vid banker, försäkringsbolag samt redovisnings- och revisionsbyråer. Boken kan också med fördel användas vid självstudier i ämnet. Kommenterade lösningar till övningsuppgifterna (med lagrumshänvisningar) finns i Lösningar till övningsbok i beskattning.
 
  © 2017 Jure AB