Uppsatser om rättsfall på försäkrings- och skadeståndsrättens område
   
 
Författare:Andersson Jakob , Bengtsson Bertil , Holm Anders , Behrendt Jonsson Britta , Lindell-Frantz Eva , Radetzki Marcus , van der Sluijs Jessika , Ullman Harald
Titel:Uppsatser om rättsfall på försäkrings- och skadeståndsrättens område
Utgivningsår:2024
Omfång:258 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239319
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Denna antologi ingår i en serie antologier som publicerats av Nätverket för försäkringsjuridisk forskning. De föregående antologierna är:

Uppsatser om försäkringsavtalslagen (2009),
Uppsatser om skadeståndsrätt och ansvarsförsäkring (2012),
Uppsatser om försäkringsvillkor (2015),
Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer (2018) och
Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor (2022).

Uppsatserna i denna sjätte antologi är författade av
Jakob Andersson, advokat, Setterwalls Advokatbyrå,
Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd och professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet,
Anders Holm, jur.dr och universitetslektor, affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet,
Britta Behrendt Jonsson, jur.dr och universitetslektor, affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet,
Eva Lindell-Frantz, docent och universitetslektor, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Marcus Radetzki, professor i civilrätt, Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet,
Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och
Harald Ullman, adj. professor i försäkringsrätt, affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet.

Innehåll:

- Fallande motvikter och försäkrade mobiler; oförutsedd skada och dolda handlingsklausuler
Jakob Andersson

- De försvunna korna (NJA 2020 s. 115)
Bertil Bengtsson

- Kezban (NJA 2013 s. 842)
Bertil Bengtsson

- Några anteckningar om skadeståndsansvar och läckande rörledningar – I kölvattnet av ”Grannhusets vattenskada” NJA 2021 s. 473
Anders Holm

- Rånet mot Bukowskis – försäkrade intressen, subsidiaritetsklausuler och skadan som försvann:
Om försäkring av kunders egendom
Britta Behrendt Jonsson

- Den olåsta ytterdörren – NJA 1984 s. 829
Och vad hände sen?
Eva Lindell-Frantz

- Utformning av försäkringsvillkor
Marcus Radetzki

- Ansvarsförsäkring som konsumentskydd vid försäkringsförmedling
– några kommentarer mot bakgrund av NJA 2019 s. 638 I och II (EWMG och Connecta)
Jessika van der Sluijs

- Betydelsen av grov och annan kvalificerad vårdslöshet för försäkringsskyddet i företagsförsäkring.
Särskilt om rättsfallet Mösseberg II (NJA 2023 s. 680)
Harald Ullman
 
  © 2017 Jure AB