SOU 2002:20 Guide på Internet
� ett stöd för medborgarens möte med det offentliga
   
 
Titel:SOU 2002:20 Guide på Internet � ett stöd för medborgarens möte med det offentliga
Anmärkning:Slutbetänkande. Finns även i engelsk version. Tidigare betänkande SOU 2001:63.
Utgivningsår:2002
Omfång:215 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216329
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om SverigeDirekt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:20
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

SverigeDirekt är den gemensamma ingången till den offentliga sektorns tjänsteutbud på Internet. Verksamheten föreslås nu övergå från projektform till myndighetsform och bli en permanent del av Statskontoret. Tjänsten bör enligt utredningen även bli tillgänglig per telefon, e-post, brev och fax. Utredningen föreslår även att den tryckta boken Samhällsguiden därmed upphör. Företagarguiden och rättsinformationssystemets portal Lagrummet bör däremot finnas kvar som självständiga tjänster på nätet. Den nya verksamheten inom SverigeDirekt bör kunna påbörjas den 1 januari 2003.
 
  © 2017 Jure AB