Pant
   
 
Författare:Carstensen Vagn , Rørdam Thomas
Titel:Pant
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:434 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757407576
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Krediträtt

SLUT på förlag

 

Innehåll:
Panteretten
Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen
Panteretten og den personlige fordring
Sikringsaktens betydning
Pantets individuelle bestemmelse, beskrivelse og identifikation. Pant i tingsindgreb og generalpant
Pantet og dets frugter og surrogater
Pant for kommende gæld
Panterettens overdragelse
Panterettens ophør
Forholdet mellem panthaver og pantsætter
Tinglysningslovens § 37 og § 38
Prioritetsforhold ved pantsætning af fast ejendom
Panthaverens fyldestgørelse i fast ejendom
Håndpant i løsøre
Underpant i løsøre
Pant i fordringer
Tilbageholdsret
Bilagsfortegnelse
Lovregister
Domsregister
Litteraturforkortelser
Stikordregister
 
  © 2017 Jure AB