Grupptalan
� Det anglo-amerikanska class actioninstitutet ur svenskt perspektiv
   
 
Författare:Lindblom Per Henrik
Titel:Grupptalan � Det anglo-amerikanska class actioninstitutet ur svenskt perspektiv
Anmärkning:Boken har varit slutsåld i flera år men har nu utkommit i ett oförändrat nytryck.
Utgivningsår:1989
Omfång:783 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118676820
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 131
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

Grupptalan kan vara ett sätt att komma tillrätta med de processuella problem som uppkommer då många personer berörs av samma händelse (miljöstörningar, diskriminering, reaktorolyckor, giftutsläpp, produktskador, osv). I denna bok diskuteras den mest radikala formen av en sådan process: det anglo- amerikanska class actioninstitutet.

Undersökningen omfattar förutsättningarna för att sådan enskild grupptalan skall tillåtas, frekvensen, användningsområdena och effektiviteten, liksom centrala processuella frågor om civilprocessens funktion, förfarandet, rättskraften, rättegångskostnaderna och skadeståndsberäkningen. Dessutom presenteras alternativ till class actioninstitutet och jämförelser med svensk rätt.

Boken har varit slutsåld i flera år men utkommer nu i ett oförändrat nytryck.
 
  © 2017 Jure AB