Rättsfallssamling i sakrätt
   
 
Författare:Lennander Gertrud , Tillqvist Jens , Renman Hans
Titel:Rättsfallssamling i sakrätt
Utgivningsår:1990
Omfång:527 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175983931
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB