Marknadsmissbruk
� insiderbrott och kursmanipulation
   
 
Författare:af Sandeberg Catarina
Titel:Marknadsmissbruk � insiderbrott och kursmanipulation
Utgivningsår:2002
Omfång:200 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785041
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

Pris: 560 SEK exkl. moms

 

Marknadsmissbruk, på engelska market abuse, är den gemensamma beteckningen för olaglig insiderhandel, obehörigt röjande och kursmanipulation. Förbud mot marknadsmissbruk är sedan år 2001 reglerat i insiderstrafflagen. Lagen är komplex och svår att tillämpa såväl för myndigheter och domstolar som för de marknadsaktörer som kan drabbas av regelverket. Övervakningsresurserna är för knappa, de legala definitionerna för snäva och det är för resurskrävande att bevisa uppsåtet vid brott mot förbudsbestämmelserna.

Under hösten 2002 införs det s.k. marknadsmissbruksdirektivet som skall ersätta insiderdirektivet från 1989. Målet är att fastställa och tillämpa gemensamma standarder för bekämpning av marknadsmissbruk i hela EU. Genom det nya direktivet utvidgas regelverkets tillämpningsområde, och åklagarens bevismöjligheter underlättas.

I boken ges en beskrivning av den svenska insiderstrafflagens förbud mot insiderhandel, obehörigt röjande och kurspåverkande åtgärder, samt den praxis som förekommit på området. Vidare diskuteras svårigheterna med tillämpningen av förbuden, samt på vilket sätt det nya direktivet kommer att påverka våra svenska förhållanden.
 
  © 2017 Jure AB