Scraps of Penal Theory
   
 
Författare:Jareborg Nils
Titel:Scraps of Penal Theory
Utgivningsår:2002
Omfång:122 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785157
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 90
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

År 1988 publicerade författaren en samlingsbok, Essays in Criminal Law, innehållandes sju artiklar. Denna nya samlingsbok innehåller också sju artiklar. Innehållet i dessa artiklar är i princip i oförändrat (med några få undantag).

Ur innehållet:
- Objective Ascription of Criminal Harm
- Criminal Attempts and Penal Value
- Negligence and Desert
- Why Bulk Discounts in Multiple Offence Sentencing?
- Crime Ideologies
 
  © 2017 Jure AB