Ansvar & Skadestånd
� Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter
   
 
Författare:Gullefors Björn
Titel:Ansvar & Skadestånd � Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:206 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9170273464
Ämnesord:Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Denna bok är skriven för konsulter och rådgivare. Boken innehåller en utförlig genomgång av reglerna om rådgivares och konsulters ansvar mot klienter. I boken behandlas också brott som konsulter och rådgivare kan göra sig skyldiga till. De senaste årens rättspraxis presenteras och kommenteras. Boken innehåller också ett flertal exempel på situationer där klienten kan kräva ersättning.

Ur innehållet:
Grundläggande om skadestånd
Uppdragsavtalet
Konsultens lojalitetsplikt
Arvodets betydelse
Specialistansvar
Ansvar för skatteplanering
Lagen om rådgivningsförbud
Preskriptionslagen
Klientens medvållande
Friskrivningar
Ansvarsförsäkringar
Domstolsprövning
 
  © 2017 Jure AB