SOU 2002:83 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
   
 
Titel:SOU 2002:83 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2004:7 och prop. 2003/04:136.
Utgivningsår:2002
Omfång:125 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217635
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2002 års ledningsrättsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:83
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås att en operatör med ledningsrätt för ledning eller motsvarande i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål skall kunna ge en annan operatör rätt att disponera ett utrymme eller en ledning som omfattas av denna ledningsrätt. Vidareupplåtelse skall dock enbart få ske om den inte medför mer än ringa men för fastigheten.
 
  © 2017 Jure AB