Djurplågeri
� En studie i lagstiftning och rättsfall
   
 
Författare:Striwing Helena
Titel:Djurplågeri � En studie i lagstiftning och rättsfall
Utgivningsår:1987
Omfång:376 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:911877931X
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges en historisk återblick och redovisning av lagstiftning, brottstyper, straffmätning, juridiska och medicinska termer. Ett nittiotal djurplågerimål refereras och kommenteras.
 
  © 2017 Jure AB