SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion - Del 1
   
 
Titel:SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion - Del 1
Utgivningsår:2002
Omfång:430 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217791
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Internationella straffrättsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:98
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en ny lag som gör det möjligt för svenska domstolar att ställa personer till svars för folkmord, krigsförbrytelser och andra brott mot mänskligheten. Särskilda bestämmelser införs om ansvar för befälhavare. Folkmord, brott mot mänskligheten och grova krigsförbrytelser skall inte kunna preskriberas. Domstolarna skall kunna agera oavsett var eller av vem brotten begås. Detsamma gäller för tortyrbrott enligt FN:s tortyrkonvention. Bakgrunden till lagförslaget är främst Sveriges tillträde till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC).
 
  © 2017 Jure AB