SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion - Del 2
   
 
Titel:SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion - Del 2
Utgivningsår:2002
Omfång:192 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217805
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Internationella straffrättsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:98
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Denna del av betänkandet innehåller kommittédirektivet samt bl.a. följande bilagor:
– Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (utdrag)
– Brottskriterierna (Elements of Crime)
– Bevis- och förfarandereglerna (Rules of Procedure and Evidence, utdrag)
– Jurisdiktionsbestämmelser i några internationella överenskommelser
– Lagrumsnyckel
– Korta referat av några domar från de båda FN-tribunalerna
 
  © 2017 Jure AB