Kontroll av företagsförvärv
� en analys av NO:s praxis
   
 
Författare:Eriksson Charlotte
Titel:Kontroll av företagsförvärv � en analys av NO:s praxis
Utgivningsår:1985
Omfång:59 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175982182
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 31
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB